Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Aydınoğulları Beyliği Zamanında Fikrî Ortam

Yazarlar: Kemal Ramazan HAYKIRAN

Cilt 12 , Sayı 24 , 2020 , Sayfalar 94-105

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Anahtar Kelimeler: Aydınoğlu,Batı Anadolu,Mehmed Bey,Ehl-i Sünnet,Heterodoks

Özet: XIV. yüzyıl başlarında Batı Anadolu kıyılarında iki Menderes Nehri arasında kalan havzayı fethederek buraya Müslüman Türk kültürünün taşınmasını sağlayan Aydınoğulları yüz elli yıla yakın bir süre bu coğrafyanın sahibi olmuşlar, bu coğrafyaya pek çok eser bırakan Aydınoğulları 1426'da II. Murad devrinde kati surette Osmanlı hakimiyetine girerek siyasi faaliyetleri sonlanmıştı. Moğol istilası akabinde Anadolu'nun batı uclarına gelerek buraları yurt tutan Türkmen beylerinin dinî anlayışları akademik çevrelerde uzun yıllardır süren bir tartışma konusudur. Selçuklu'nun merkezi ve şehirli unsurlarından olmayan bu Türkmen zümrelerin kitabî bir İslam anlayışına da sahip olmadıkları terminolojik ifadesi ile heterodoks bir dini anlayışa sahip olduğu iddiası dile getirilmektedir. Bu çalışmada durumun gerçekten de böyle olup olmadığı sorusuna Aydınoğulları Beyliği üzerinden cevap aranmaya çalışılacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Aydınoğulları Beyliği Zamanında Fikrî Ortam}, volume={12}, number={94–105}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Kemal Ramazan HAYKIRAN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Kemal Ramazan HAYKIRAN. (2020). Aydınoğulları Beyliği Zamanında Fikrî Ortam (Vol. 12). Vol. 12. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Kemal Ramazan HAYKIRAN. Aydınoğulları Beyliği Zamanında Fikrî Ortam. no. 94–105, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2020.