Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Endüstri 4.0 Uygulamaları

Yazarlar: Mesut MEZKİT

Cilt 12 , Sayı 24 , 2020 , Sayfalar 22-43

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0,Üretim,Dijital Hizmet,Dijitalleşme,Tapu ve Kadastro

Özet: Bilgi çağının üretim hizmet modellerini şekillendireceğine inanılan, uygulamalarda da görülen yeni sanayi ihtilali ya da devrimi 21. Yüzyılda karşımızda durmaktadır: "Endüstri 4.0" veya "4.Endüstri Devrimi". Üretim sistemlerinde ve hizmet veren özel ve kamu kuramlarında bu dönüşüme bigâne kalamayacağı aşikâr. Endüstri 4.0'ı oluşturacak akıllı sistemler, yenilikçi yaklaşımların, yeni teknolojilerin, ileri teknolojilere sahip bilgisayarların, yeni yazılımların ve nitelikli insan kaynağının etkileşimli çalışması ile sağlanabilmektedir. Bu süreç geleceğin endüstrisini nasıl şekillendirecek? "Nesnelerin İnterneti," "Bulut Bilişim," Üretim Bulutu," "Artırılmış Gerçeklik" gibi kavramlar bu süreçte Endüstri 4.0 devriminin neresinde olacak? gibi sorularla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) elektronik uygulamaları ele alınacak ve açıklanmaya çalışılacaktır. Kamu kurumu niteliği ile an ve yakın gelecekte dijital tatbikatların hizmet alıcılarına ne gibi fayda getirdiği ve bu uygulamalara hem hizmet sunanların hem de alanların yeni safhada dijital ortamlarının nasıl şekilleneceği ve bu döneme nasıl hazır girilebileceği konuları tartışılacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Endüstri 4.0 Uygulamaları}, volume={12}, number={22–43}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Mesut MEZKİT}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Mesut MEZKİT. (2020). Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Endüstri 4.0 Uygulamaları (Vol. 12). Vol. 12. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Mesut MEZKİT. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Endüstri 4.0 Uygulamaları. no. 22–43, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2020.