Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

12 Eylül 1980 Darbesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Yakın Siyasi Tarihinde Yeri ve Önemi

Yazarlar: Nezahat BELEN

Cilt 12 , Sayı 25 , 2020 , Sayfalar 44-57

Konular:-

Anahtar Kelimeler:İstemezük,Devlet,Ordu,Milli İrade

Özet: Devletlerde halkın yönetime katılması, yöneten yönetilen ilişkisi ve bunların nasıl olması ile ilgili pek çok görüş vardır. Bu çalışmamız iki ana temel üzerinde ele alınmaya çalışılmıştır. Birincisi sivil/milli irade diğeri yönetme hakimiyeti. Sivil/ milli iradeyi tarihsel gelişimde, kendi içinde demokrasinin bir ifadesi olan "istemezük" ten demokratik cumhuriyete geçiş maceramızda belirtirken 12 Eylül 1980 darbesi özelinde de yönetme hakimiyetine değinilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerin devletin kendisi olma çabalarını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeri, önemi, konumu ve özelliklerine değinilmiştir. Özellikle gelişen, etkin sivil-milli irade ile Türk Silahlı Kuvvetlerin "devletin ordusu" olma yolundaki gelişmelere vurgu yapmaya çalışılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={12 Eylül 1980 Darbesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Yakın Siyasi Tarihinde Yeri ve Önemi}, volume={12}, number={44–57}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Nezahat BELEN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Nezahat BELEN. (2020). 12 Eylül 1980 Darbesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Yakın Siyasi Tarihinde Yeri ve Önemi (Vol. 12). Vol. 12. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Nezahat BELEN. 12 Eylül 1980 Darbesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Yakın Siyasi Tarihinde Yeri ve Önemi. no. 44–57, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2020.