Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi

Psikolojik Danışma Hizmetlerine Talep Faktörlerinin Etnografik Araştırması

Yazarlar: Mustafa Şeref Akın

Cilt 12 , Sayı 25 , 2020 , Sayfalar 21-32

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Psikolojik Danışma Hizmeti,Talep,Etnografi,Referans

Özet: Arz ve talep kanununa göre bir malın fiyatı düştüğünde talep artacaktır. Ancak profesyonel hizmetlerde (hukuki, mali...) hizmetin kalitesinin değişmesi ve önceden ölçülememesinden fiyat dışındaki diğer faktörler talepte önemli rol oynamaktadır. Makalede profesyonel hizmetlerden psikolojik danışma hizmetine olan talep faktörleri incelenmekte ve piyasaya girişte izlenmesi gereken stratejiler belirlenmektedir. Psikolojik danışma hizmetine olan talep faktörleri etnografik araştırmalarla ortaya çıkartılmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat ile 7 danışana geçirmiş oldukları süreci detaylıca anlatmaları istenmiştir. Psikolojik danışma hizmeti üzerinden gerçekleştirilen etnografik araştırma danışanların özeline dair hassas bir konu olmasından dolayı oldukça zorken, seçim sürecini detaylı olarak göstermesi açısından avantajlıdır. Danışanların psikolojik danışma hizmeti almayı düşündüklerinde psikolojik danışmanları nasıl taradıkları, sonrasında devam etme ve sonlandırma kararlarını nasıl aldıkları incelenmektedir. Danışanlar psikolojik danışmanı seçme döneminde maliyeti öncelememiştir. Psikolojik danışma hizmetine talebi oluşturan en önemli faktör referanstır. Sektörde talep çevre faktörüne bağlıdır. Reklam, bilgilendirme gibi halkla ilişkiler yönetimi çalışmamaktadır. Mevcut danışmanları referans olmaları yanında psikoloğun çalıştığı kurumda etkin olabilmektedir. Her tatmin edilmiş danışan katlayarak yeni danışanları getirmektedir. Danışan psikolojik danışma hizmeti aldığı uzmandan vazgeçmemektedir. Psikolojik danışma hizmetini erken sonlandırma sebepleri iyileşme, lokasyon değiştirme, maddi yük ve kendi başına durabilme denemesidir. Yeni başlayan bir psikolojik danışmanın mevcut danışanlara iyi hizmet sunması ve kuvvetli bir kurum içinde başlaması dikkat etmesi gereken hususlardır. Danışmadan önce yaşanan olumsuz duygular kişiden kişiye değişim göstermektedir. Psikolojik danışmadan sonra kazanılan en önemli değişim düşünme biçiminde olmaktadır. Danışanlar aynı olaya farklı yorum yapabilme yeteneğini kazanmaktalar. Danışanlar Türkiye'de psikolojik danışma hizmeti alma yönündeki ön yargılardan dolayı çevreleriyle süreci paylaşmadıklarını ve çevrelerinden eleştiri aldıklarını ifade etmişlerdir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Psikolojik Danışma Hizmetlerine Talep Faktörlerinin Etnografik Araştırması}, volume={12}, number={21–32}, publisher={Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi}, author={Mustafa Şeref Akın}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Mustafa Şeref Akın. (2020). Psikolojik Danışma Hizmetlerine Talep Faktörlerinin Etnografik Araştırması (Vol. 12). Vol. 12. Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Mustafa Şeref Akın. Psikolojik Danışma Hizmetlerine Talep Faktörlerinin Etnografik Araştırması. no. 21–32, Yeni Fikir Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi, 2020.