İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi e-Dergisi

İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi e-Dergisi

Sosyal Güvenlik Reformu Sürecinde Yapılan Çalışmalar ve Yapılması Gereken Düzenlemeler Üzerine Düşünceler

Yazarlar: Fatih ACAR

Cilt - , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Sosyal Güvenlik, Reform, Sigortalılık, Emeklilik, Kayıtdışılık

Özet: Türkiye’de 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformunun üzerinden on iki yıl geçmiş olup bu süre zarfında önemli adımlar atılmıştır. Sosyal güvenlik reformu ile birlikte sigortalılık ve emeklilik işlemlerinin yanı sıra bürokrasinin azaltılması, sosyal sigorta bilgi teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması, kayıtdışıyla mücadele, genel sağlık sigortası ve vatandaş odaklı hizmet ve kurumsal imaja yönelik önemli düzenlemelere imza atılmıştır. Her ne kadar bu çalışmalarda katedilen yol yadsınamaz düzeyde olsa da yapılması gereken birçok düzenleme de göze çarpmaktadır. Reform sonrası hayata geçirilen önemli düzenlemelerin takip edilmesi, aktüeryal dengeyi olumsuz etkileyen yurt dışı borçlanma uygulamasının tamamen kaldırılması veya borçlanma alt sınırının artırılması, asgari ücretin 7,5 katı olan prime esas kazanç tavanının artırılması, belediye borçlarının tasfiye edilmesi, sağlık sisteminde yaşanan sorunlar tekrar ele alınması ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için gerekli önlemlerin alınması, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi, fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) konusunda hassas davranılması ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gibi düzenlemeler atılması gereken adımlar arasında sayılabilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA