İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi e-Dergisi

İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi e-Dergisi

Pandemi Sürecinde Ücretsiz İzin Uygulamasının Sosyal Sigorta Haklarına Etkisi

Yazarlar: Sadettin ORHAN

Cilt - , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Covid-19, pandemi, sosyal sigorta, ücretsiz izin, istihdam.

Özet: Dünyanın genelini etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, insan sağlığı üzerinde olduğu kadar ekonomiler üzerinde de tahribat yapıyor. İstihdamda ve ücret gelirlerinde yaşanan kayıplar, dramatik boyutlara ulaşmış durumda. Ülkeler, insan hayatını olduğu kadar, istihdamı da korumaya çalışıyor. Türkiye, pandemi sürecinde istihdam kaybını azaltmaya dönük tedbirler içerisinde ücretsiz izin uygulamasını yürürlüğe koymuş bulunuyor. Bununla birlikte, primli sosyal sigorta sistemi içerisinde işçilerin ücretsiz izne gönderilmesi, bugün veya gelecekte elde etmeyi bekledikleri sosyal sigorta hakları üzerinde bazı sonuçlar doğuruyor. Bu çalışmada, söz konusu sonuçları sigorta kolları bazında inceleyeceğiz.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA