Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi

Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sanal Tur Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri

Yazarlar: Reyhan Altınbay, Nevzat Gümüş

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 60-71

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Sosyal bilgiler, Sanal tur, Sanal gerçeklik, Sosyal bilgiler öğretmenleri

Özet: Bu çalışmanın amacı; sanal tur uygulamaları ve bu uygulamaların sosyal bilgiler derslerinde etkin kullanımına yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi çerçevesinde durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu Bursa ilinde görev yapan 25 öğretmen (16 erkek, 9 kadın) oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal tur kullanımını ilgi çekici buldukları, sanal tur kullanımının konuyu somutlaştırdığı, öğrencilerde gerçeklik hissi oluşturduğu ve öğrenciler için motive edici olduğu saptanmıştır. Öğretmenler; kalıcı öğrenme sağlaması ve daha az maliyetli olması nedeniyle sanal turun faydalı olduğunu vurgulamışlardır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin sanal tura yönelik görüşleri ışığında, öğretmenlere MEB tarafından sanal tura ilişkin hizmet içi eğitimin tahsis edilmesi, MEB tarafından hazırlanacak sanal tur içeriklerinin ders programında belirtilen kazanımlar ile uyumlu olması önerilmektedir. Eksiği olan okullarda bilişim teknolojileri sınıfının tamamlanması ve sosyal bilgiler gibi farklı branşların hizmetine açılması, okullarda internet altyapısının sanal tur uygulamalarını destekleyecek şekilde güçlendirilmesi gibi hususlar da görüşme yapılan sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından yapılan öneriler arasındadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sanal Tur Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri}, volume={1}, number={60–71}, publisher={Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi}, author={Reyhan Altınbay, Nevzat Gümüş}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Reyhan Altınbay, Nevzat Gümüş. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sanal Tur Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri (Vol. 1). Vol. 1. Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Reyhan Altınbay, Nevzat Gümüş. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sanal Tur Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri. no. 60–71, Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, 2020.