Review of Tourism Administration Journal

Review of Tourism Administration Journal

SOKAK LEZZETLERİNİN KÜLTÜR, EKONOMİ, HİJYEN VE KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar: Eylem IĞDIR

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 53-62

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Sokak lezzetleri, Kültürel değer, Ekonomik değer, Gıda güvenliği, Kadın istihdamı

Özet: Sokak lezzetleri sahip olduğu kültürel değerlerle toplumların yiyecek içecek kimliklerinin en güzel temsilcisidir. Nesilden nesile aktarılarak sürdürülmüş günümüze kadar varlığını korumuş sokak lezzetleri, yiyecek içecek endüstrisinin önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Sokak tezgâhları, kayıt dışı ekonominin en görünür halidir. Sokak lezzetlerinin değerinin anlaşılması ülkelerin elde edebileceği birçok fırsatı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma ile ilgili değerlere dikkat çekmek istenmektedir. Çalışmanın amacı, kültürel bir değer ve ekonomik bir kaynak olarak sokak lezzetlerinin öneminin anlaşılması, gıda güvenliğinin zaruriyetine değinmek ve kadınlar için önemli bir istihdam alanı potansiyeline sahip olan sokak lezzetlerinin kavramsal açıdan incelenmesi şeklindedir. Sokak lezzetleri bu unsurların hepsini içinde barındıran bir endüstridir. Dolayısıyla bu unsurların her biri sokak lezzetlerinin, tezgâhlarının ve satıcılarının geliştirilmesi iyileştirilmesi için önem arz etmektedir. Bu değerlere dikkat çekmek gerekli adımların atılmasını sağlamak için kaynak niteliğinde olacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={SOKAK LEZZETLERİNİN KÜLTÜR, EKONOMİ, HİJYEN VE KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, volume={1}, number={53–62}, publisher={Review of Tourism Administration Journal}, author={Eylem IĞDIR}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Eylem IĞDIR. (2020). SOKAK LEZZETLERİNİN KÜLTÜR, EKONOMİ, HİJYEN VE KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Vol. 1). Vol. 1. Review of Tourism Administration Journal.
MLA
KOPYALA
Eylem IĞDIR. SOKAK LEZZETLERİNİN KÜLTÜR, EKONOMİ, HİJYEN VE KADIN İSTİHDAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. no. 53–62, Review of Tourism Administration Journal, 2020.