Review of Tourism Administration Journal

Review of Tourism Administration Journal

TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: Tansu Elif DİNÇ, Sevcan SOLUNOĞLU

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 12-21

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Marka, Marka yönetimi, Konaklama işletmeleri, Yiyecek işletmeleri

Özet: Bu çalışma turizm işletmelerinde markalaşma ve markalaşmanın önemini incelemektedir. Bu amaçla konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri ve yiyecek içecek işletmeleri için markalaşma ve markalaşmanın önemi ayrı başlıklar şeklinde ele alınmıştır. Ayrıca literatürde yer alan ikincil kaynakların içerik analizi yöntemi ile incelenmesi sonucu marka yönetiminde karşılaşılan güçlükler ve yapılan hatalar irdelenerek ortaya konulmuştur. Bu sayede gelecekte markalaşma faaliyetinde bulunacak işletmecilere katkı sağlanması, marka yönetimi konusunda yapılan hatalı uygulamaların azaltılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, volume={1}, number={12–21}, publisher={Review of Tourism Administration Journal}, author={Tansu Elif DİNÇ,Sevcan SOLUNOĞLU}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Tansu Elif DİNÇ,Sevcan SOLUNOĞLU. (2020). TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Vol. 1). Vol. 1. Review of Tourism Administration Journal.
MLA
KOPYALA
Tansu Elif DİNÇ,Sevcan SOLUNOĞLU. TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA. no. 12–21, Review of Tourism Administration Journal, 2020.