Review of Tourism Administration Journal

Review of Tourism Administration Journal

TÜRKİYE’DE YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ

Yazarlar: Alperen TEKKELİ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1-11

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Yeşil otel, Çevre, Yeşil sertifika

Özet: Doğal kaynakların, çevresel faktörlerin ve tasarrufun turizmin sürdürülebilirliği için önemli kabul edilmektedir. Yeşil otel, su ve enerji tasarrufu sağlayan, katı atıkları azaltan ve para tasarrufu sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalar yapan çevre dostu konaklama işletmeleri olarak tanımlanmıştır. Yeşil pazarlama uygulamaları, otel işletmelerinin doğaya bırakılan atıklarının azaltılmasını ve enerji ile ilgili sağlanan tasarrufları kapsamaktadır. Turizm sektöründe devamlılık sağlama aracı olarak doğayı korumak gereklidir. Bu amaçla çalışmada, otel işletmelerinde kullanılan ulusal ve uluslararası yeşil sertifikalar ve yeşil otelcilik örnekleri doküman analizi yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’de yeşil otelcilik uygulamalarına yönelik örnekler aktarılarak yeşil otel uygulamalarına ilişkin yaklaşımlar hakkında literatüre katkı sunulması amaçlanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={TÜRKİYE’DE YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ}, volume={1}, number={1–11}, publisher={Review of Tourism Administration Journal}, author={Alperen TEKKELİ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Alperen TEKKELİ. (2020). TÜRKİYE’DE YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ (Vol. 1). Vol. 1. Review of Tourism Administration Journal.
MLA
KOPYALA
Alperen TEKKELİ. TÜRKİYE’DE YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ. no. 1–11, Review of Tourism Administration Journal, 2020.