Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

The Effect of Strategic Thinking Training on Intuitive Decision – Making Style of Female Employees at the General Department of Tax Affairs of East Azerbaijan Province

Yazarlar: Alireza RAJEBİ

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 120 - 128

Konular:İktisat

Anahtar Kelimeler:Strategic Thinking,Decision Making Style,Intuitive

Özet: Bu araştırma, stratejik düşünme eğitiminin sezgisel karar verme stili üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. İstatistiki popülasyon, Doğu Azerbaycan Eyaleti Vergi İşleri Genel Departmanında çalışan 87 kadın çalışandan oluşmaktadır. Kadın çalışanlar, temel yönetici pozisyonuna adaydır. Kadın çalışanlardan 32 kişi rastgele seçilmiş ve iki eşit deneme ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Bu araştırma yöntemi, çalışma yöntemine dayalı olarak deneme ve kontrol gruplu ön test ve son test deseninde yarı deneysel olarak uygulanmıştır. Kadın çalışanların karar verme tarzlarını ölçmek için Scott ve Bruce Karar Verme Stili Anketi (DMSQ) kullanılmıştır. Deneme grubu, dokuz oturum için stratejik düşünme eğitimine dayalı müdahaleyi almıştır. Kovaryans analizinin istatistiksel testinin sonuçları, stratejik düşünme eğitiminin sezgisel karar verme stilini geliştirmeyi etkilediğini göstermektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={The Effect of Strategic Thinking Training on Intuitive Decision – Making Style of Female Employees at the General Department of Tax Affairs of East Azerbaijan Province}, volume={3}, number={120–128}, publisher={Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi}, author={Alireza RAJEBİ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Alireza RAJEBİ. (2021). The Effect of Strategic Thinking Training on Intuitive Decision – Making Style of Female Employees at the General Department of Tax Affairs of East Azerbaijan Province (Vol. 3). Vol. 3. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Alireza RAJEBİ. The Effect of Strategic Thinking Training on Intuitive Decision – Making Style of Female Employees at the General Department of Tax Affairs of East Azerbaijan Province. no. 120–128, Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2021.