Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Firma Performansı ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin SWARA-MARCOS Modeliyle Analizi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörünün Örneği

Yazarlar: Seval ELDEN ÜRGÜP

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 91 - 109

Konular:İşletme Finans

Anahtar Kelimeler:Finansal Performans,Pay Senedi Getirisi,SWARA,MARCOS,Tekstil Giyim Eşyası ve Deri Sektörü

Özet: Bu çalışmada amaç 2015-2020 dönemi için Borsa İstanbul (BİST) tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların mali tablolarına dayalı finansal performansı ile pay senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Üç aşamalı analizin ilk aşamasında SWARA kullanarak seçilen kriterlerin öncelik ağırlıklarını belirlenmektedir. İkinci aşamada MARCOS yöntemi kullanılarak firmaların performans sıralaması hesaplanmaktadır. Son aşamada ise önerilen performans değerlendirme modelinden elde edilen performans skorları ile pay senedi getirileri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılmaktadır. Önerilen performans değerlendirme modelinden elde edilen sonuçlara göre 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında en başarılı firma SNPAM'dır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ise 2020 yılı haricinde pay senedi getirileri ile finansal performans arasında yıllar itibarıyla anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Firma Performansı ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin SWARA-MARCOS Modeliyle Analizi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörünün Örneği}, volume={3}, number={91–109}, publisher={Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi}, author={Seval ELDEN ÜRGÜP}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Seval ELDEN ÜRGÜP. (2021). Firma Performansı ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin SWARA-MARCOS Modeliyle Analizi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörünün Örneği (Vol. 3). Vol. 3. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Seval ELDEN ÜRGÜP. Firma Performansı Ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişkinin SWARA-MARCOS Modeliyle Analizi: BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörünün Örneği. no. 91–109, Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2021.