The Legends Journal of European History Studies

The Legends Journal of European History Studies

Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine

Yazarlar: Altay Tayfun Özcan

Cilt - , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 11-19

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Haçlı Seferi, Moğollar, Altın Orda, İlhanlılar.

Özet: Kilikya Ermeni Krallığı hanedanından Hayton adlı bir kişi tarafından zamanın Papası V. Clementis’e sunulmak üzere 1307’de kaleme alınan Flos Historiarum Terre Orientis (Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı) Moğol tarihinin önemli Latince kaynaklarının başında gelir. Çünkü eser bir Haçlı seferi tasarısı olarak yazılmıştır ve Hayton onları bir müttefik güç olarak düşünmesinden ötürü Moğolların gelenekleri, askerî yetenekleri ve tarihlerine ilişkin bilgiler vermiştir. Bahsetmiş olduğu bilgilerin önemli bir kısmı duyumlarına dayanırken bir kısmı da bizzat şahitliğine dayanır. İlhanlılardan Yüan hanedanına ve Çağataylılara eşsiz bilgileri barındıran bu eserin dikkat çekici bir diğer yönü de Altın Orda Hanlığı ile ilgili kayıtlardır. Bu kayıtlar içerisinde Hayton, Batu’nun Büyük Batı seferi ile Berke–Hülegü mücadelesinin yanında Altın Orda-Memluk ittifakı ve Tokta‒Nogay savaşına dair de bilgiler verir. Bu çalışmada Flos Historiarum Terre Orientis başlıklı eserde Altın Orda Hanlığı ile ilgili bilgilerin üzerinde durup kimi mullak meselelere açıklık getirmeye çalışacağız.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine}, number={11–19}, publisher={The Legends Journal of European History Studies}, author={Altay Tayfun Özcan}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Altay Tayfun Özcan. (2020). Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine. The Legends Journal of European History Studies.
MLA
KOPYALA
Altay Tayfun Özcan. Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı Ile İlgili Bilgiler Üzerine. no. 11–19, The Legends Journal of European History Studies, 2020.