The Legends Journal of European History Studies

The Legends Journal of European History Studies

Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Ebru Altan

Cilt - , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1-10

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Bulgaristan, Bizans, Balkanlar, II. Basileios, Samuel

Özet: 971 yılında Rusları mağlup ederek Bulgaristan’a hâkim olan Bizans, Tuna boyunda eski sınırlarına kavuşmuştu; fakat bu durum uzun sürmedi. Doğu Bulgaristan’ın Bizans hâkimiyetine girmesinden sonra devletin doğusunda uzun bir mücadeleye girmek zorunda kalan İmparator Ioannes Çimiskes (969-976) Makedonya’ya askerî bir sefer düzenlememişti. Bu topraklar impa-ratorun yüksek hâkimiyetini tanıyan Bulgar beylerinin elinde kalmıştı. Fakat onun 976’da ölü-münden sonra başlayan iç savaş sırasında Kometopulos kardeşlerin liderliğinde başlayan isyan sayesinde Bulgar Devleti yeniden ihya edildi ve kısa sürede büyük bir güç haline geldi. İmpara-tor II. Basileios (976-1025), uzun yıllar devam eden zorlu ve sistematik mücadele sonunda 1018 yılında Bulgar topraklarını geri aldı. Burada 971 yılından sonraki Bizans-Bulgar ilişkileri ve Bul-garistan’ın II. Basileios tarafından ilhakı meselesi orijinal kaynaklar ve araştırmalar ışığında ince-lenip değerlendirilecektir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme}, number={1–10}, publisher={The Legends Journal of European History Studies}, author={Ebru Altan}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Ebru Altan. (2020). Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme. The Legends Journal of European History Studies.
MLA
KOPYALA
Ebru Altan. Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme. no. 1–10, The Legends Journal of European History Studies, 2020.