Library, Archive and Museum Research Journal

Library, Archive and Museum Research Journal

Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları

Yazarlar: Hülya ÇELİK ŞEŞEN

Cilt - , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 17-26

Konular:-

Anahtar Kelimeler:BilgiBilim, Telif Hakları Hukuku, Vergi Kaçakçılığı, Türkiye.

Özet: Günümüzde bilgi üretimi ve enformasyon ediniminin hızla artmasına bağlı olarak bilginin kalitesinin korunabilmesi amacıyla, bilgi üreticileri ve bilgibilim uzmanlarının daha özenli çalışmaları ve araştırma verilerini hukuka uygun şekilde koruyabilmeleri gerekmektedir. Enformasyon suçlarının dolaylı yoldan etkilediği diğer suçlar kategorisine, devleti ciddi zararlara uğratan ‘vergi kaçakçılığı’ suçları da dahil olmaktadır. Maddi ve manevi önemli bir suç unsuru olan mali suçlar ve vergi kaçakçılığı suçlarına karşı, Türk Ceza Kanunu’na dayanılarak suça iştirak eden kişilere ekonomik yaptırımlar uygulanmaktadır. Vergi kaçakçılığı suçunda, kanun koyucu adli para cezası ve/veya hapis cezası ön görebilmektedir. Bunun yanında vergi kaçakçılığı suçu, devletin alması gereken vergi miktarına zarar verdiğinden, bu hem parasal değerde hem de cezai yaptırım olarakta uygulanabilmektedir. Vergi kaçakçılığı suçları ve Türk Suç Sistemi’nde bu suça uygulanan yaptırımların hukuki boyutu, ilgili çalışmada detaylı şekilde ele alınmıştır. Çalışma, literatür taraması yöntemiyle uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; Türkiye de bilgi kaynaklarının çoğaltılması ve bilgi uzmanlarının telif haklarına uyum konusunda bazı yasal suçlar işlendiği ve vergi kaçakçılığı konusuna da dikkat edilmediği görülmüştür. Çalışmada, vergi kaçakçılığı suçlarına karşı uygulanan güncel hukuksal yaptırımlar üzerinde de durulmuş ve çalışma sorunlu durumların çözümü için öneriler ile sonlandırılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları}, number={17–26}, publisher={Library, Archive and Museum Research Journal}, author={Hülya ÇELİK ŞEŞEN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Hülya ÇELİK ŞEŞEN. (2020). Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları. Library, Archive and Museum Research Journal.
MLA
KOPYALA
Hülya ÇELİK ŞEŞEN. Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları. no. 17–26, Library, Archive and Museum Research Journal, 2020.