Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Yazarlar: Serap Genç

Cilt 4 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 195 - 204

Konular:-

Anahtar Kelimeler:yaratıcılık ve eğitim

Özet: Bu araştırmanın temel amacı yaratıcılık ve eğitim konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların analizini gerçekleştirmektir. Araştırmanın amacından hareketle çalışmada; incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. “Eğitim ve yaratıcılık” anahtar sözcükleri ile YÖK tez merkezinde basit tarama yapılarak 1990 – 2016 yılları arasında tamamlanmış 19 adet lisansüstü çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar bilgisayar ortamına aktarılmış ve frekans, yüzde analizleri yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yaratıcılık ve eğitim konusunun daha çok yüksek lisans düzeyinde ele alındığı (f=15), tezlerde nicel veri analiz yöntemlerinin yoğunlukta olduğu (f=10), yaratıcılık ve eğitim konusunun en fazla Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında çalışıldığı (f=7) ve yapılan çalışmaların büyük oranda Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı (f=4) sonucuna ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi}, volume={4}, number={195–204}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Serap Genç}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Serap Genç. (2020). Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Serap Genç. Yaratıcılık ve Eğitim Konusunda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi. no. 195–204, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.