Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin , Salih Zeki Genç

Cilt 4 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 185 - 194

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Değerler, Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı

Özet: Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ilkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ders çeşidi ve sınıf seviyesi belirlenirken değer eğitimine uygunluğu dikkate alınmıştır. Araştırmada Tuna Matbaacılık tarafından basılan 4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki metinler ele alınmıştır. Metinlerde tespit edilen değerler içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda metinlerde temel insani, demokratik ve milli değerler içinde ele alınabilecek farklılıklara saygı, öz güven, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, öz denetim, sabır, vatanseverlik, adalet gibi değerler tespit edilmiştir. İlgili değerlere örnek olacak ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler tasnif edilerek değerlendirilmiştir. Ders kitaplarında yer alan değerlerin yaş grubuna uygun olduğu düşünülmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi}, volume={4}, number={185–194}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin , Salih Zeki Genç}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin , Salih Zeki Genç. (2020). Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Göksu Çiçekli Koç, Gizem Engin , Salih Zeki Genç. Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi. no. 185–194, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.