Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri

Yazarlar: Fatih Kana, Gizem Meriç , Hatice Zorlu Kana

Cilt 4 , Sayı 4 , 2020 , Sayfalar 131 - 142

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Türk dili ve edebiyatı, formasyon, deneyim, duygu durumları

Özet: Bu çalışmanın amacı, Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadığı deneyimlerini ve duygu durumlarını belirlemektir. Araştırma Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü formasyon öğrencilerinden öğretmenlik uygulaması dersini almış olan 8 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği yoluyla analiz edilmiştir. Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması için gittikleri okullarda heyecanın yanında endişe yaşamakta, uygulamalarda eksikliklerini görmekte, derslerde duygu değişimleri yaşamakta; öğrencilerin derse etkin katılımları, etkili ders işlemeleri kendilerini başarılı görmelerini sağlamakta; öğrencilerle iletişim kuramamalarını, derste sınıf yönetimini sağlayamamalarını, dersi erken ya da geç bitirmelerini eksiklik olarak görmektedirler


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri}, volume={4}, number={131–142}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Fatih Kana, Gizem Meriç , Hatice Zorlu Kana}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Fatih Kana, Gizem Meriç , Hatice Zorlu Kana. (2020). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Fatih Kana, Gizem Meriç , Hatice Zorlu Kana. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. no. 131–142, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.