Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar

Yazarlar: Engin Meydan

Cilt 4 , Sayı 3 , 2020 , Sayfalar 121 - 130

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Kimya eğitimi, motivasyon, kimya eğitiminde motivasyon çalışmaları

Özet: Bu çalışma, kimya eğitiminde motivasyonun önemine vurgu yapmak ve Türkiye’de yapılan kimya eğitiminde motivasyon çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada kimya motivasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Türkiye’de son on yılda yapılan kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaların değerlendirilmesinde belgesel tarama yönteminin genel belge tarama ve içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Türkiye’de kimya motivasyonu ile ilgili yapılan çalışmalar ULAKBİLİM ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında alınmıştır. Çalışma sonucunda kimya motivasyonu ile ilgili çalışmaların son on yıl içerisinde yapıldığı, çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu, çalışmalarda nicel yöntemlerin kullanıldığı ve daha çok lisans öğrencileri ile daha sonra ise orta öğretim öğrencileri ile çalışıldığı görülmüştür


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar}, volume={4}, number={121–130}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Engin Meydan}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Engin Meydan. (2020). Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Engin Meydan. Kimya Eğitiminde Motivasyon ve İlgili Çalışmalar. no. 121–130, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.