Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yazarlar: Serap Genç

Cilt 4 , Sayı 3 , 2020 , Sayfalar 101 - 107

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Uzaktan eğitim, öğretmen görüşleri, pandemi, Covid-19

Özet: Bu çalışmada 2019-2020 öğretim yılı ikinci yarı yılında pandemi sürecinde sürdürülen uzaktan eğitim sürecini öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu amaçla Çanakkale İlinde görev yapmakta olan 17 öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış form kullanılmıştır. Yapılandırılmış formda beş soru yer almaktadır. Veriler toplandıktan sonra betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamasını zorunlu kalınan süreçte alternatif bir uygulama olarak gördükleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin öğretmen, öğrenci ve veli açısından farklı avantaj ve dezavantajları öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu avantajlardan bazıları salgından korunma, müfredata devam imkanı, ev ortamında derslere devam vb. olarak sıralanmıştır. İfade edilen dezavantajlardan bazıları ise arkadaş ortamından uzak kalma, uygun öğrenme ortamı oluşturamama, devam sorunları vb olarak ifade edilmiştir.  Öğretmenler uzaktan eğitim uygulamalarının devam etmesi durumunda teknolojik koşulların iyileştirilmesi, devam zorunluluğunun getirilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Uzaktan eğitim zaman ve mekan açısında daha esnek koşullar sağladığı için pandemi gibi olağanüstü koşullarda eğitim kurumlarının işlevlerini yerine getirmesinde faydalı bir yol olarak düşünülebilir. Uzaktan eğitim uygulamalarını çok yönlü düşünüp tüm öğrenme-öğretme ortaklarına yönelik süreci kolaylaştırıcı önlemlerin alınması uygulamanın verimini arttıracaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi}, volume={4}, number={101–107}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Serap Genç}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Serap Genç. (2020). Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Serap Genç. Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. no. 101–107, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.