Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci

Yazarlar: Osman Çekiç , Yaşar Dilber

Cilt 4 , Sayı 3 , 2020 , Sayfalar 82 - 100

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Stratejik Plan, Müdür Yardımcıları, Stratejik Planların Değerlendirilmesi

Özet: Bu araştırma ile eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcılarının stratejik plan ve stratejik plan hazırlama süreci ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini almak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada Bursa ili merkez iki ilçesinden maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği ile farklı eğitim kurumlarında görev yapan toplam 50 müdür yardımcısından yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşleri alınmıştır. Verilerin içerik analizi sonucunda; müdür yardımcılarının kurumlarının misyon ve vizyonlarına tam olarak hâkim olmadıkları, stratejik plan hazırlama konusunda hizmet içi eğitim almadıkları fakat bu konuda eğitim almak istedikleri, kurumlarında hazırlanan stratejik planlarda özellikle iç paydaşların sürece dâhil olmadıkları, kurum müdürleri tarafından motive edilmedikleri, hazırlanan stratejik planların çeşitli nedenlerden dolayı çok işlevsel olmadığını fakat stratejik planlamanın kurumun geleceği açısından önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında stratejik planlar hazırlanırken özellikle tüm kurum çalışanları ve dış paydaşların sürece dâhil edilmesi gerektiği şeklinde beklentileri bulunmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci}, volume={4}, number={82–100}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Osman Çekiç , Yaşar Dilber}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Osman Çekiç , Yaşar Dilber. (2020). Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci (Vol. 4). Vol. 4. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Osman Çekiç , Yaşar Dilber. Okul Müdür Yardımcıları ve Stratejik Planlama Süreci. no. 82–100, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2020.