Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

2015 PİSA Sonuçlarının Yorumlanması ve Finlandiya-Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kıyaslanması

Yazarlar: Pınar Özel

Cilt 2 , Sayı 2 , 2018 , Sayfalar 57 - 66

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Finlandiya, öğrenci, öğretmen, Pisa, Türkiye

Özet: PİSA, OECD’nin bir eğitim araştırmasıdır. PİSA’nın altıncı döngüsü olan PİSA 2015 uygulaması, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540 bine yakın öğrencinin katılımıyla 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PISA araştırmasının altıncı döngüsü olan 2015 uygulaması, Türkiye’de bilgisayar tabanlı olarak 5895 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye matematik okuryazarlığı sıralamasında 72 ülke içerisinde 50., okuma becerilerinde 50., fen okuryazarlığı ortalama puan sıralamasında ise 54. Sıradadır. Türkiye öğrenciler okul sonrasında derslerine haftalık ortalama 24,5 saat zaman ayırmaktadır. Almanya, Finlandiya, İsviçre ve Japonya gibi ülkelerde ise öğrenciler haftalık ortalama 10-15 saat arası okul sonrasında derslerine zaman ayırmaktadır. Ayrıca Türkiye’de okul öncesi eğitim almayan öğrenci oranı %46,3 iken, OECD oranı %4,5’tir. Finlandiya’da, eğitimde fırsat eşitliği, hümanist anlayış, hakim olan okuma kültürü, yaşam boyu öğrenme ilkesi, disiplin, esnek ve yerel bir eğitim sistemi, yüksek gelir seviyesi, öğrenci azlığı, öğretmenlik mesleğine duyulan saygı ve güven, sınav kaygısının olmaması vb. bakış açısının varlığı Finlandiya eğitim sistemini gıpta ile bakılan bir sistem haline getirmektedir. Türkiye’de ise durum halen Avrupa ülkeleri gerisindedir. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan Türkiye’de, kişi başına düşen milli gelir Avrupa ülkelerinden azdır. Genç nüfus oranı hala Avrupa ülkelerine göre daha fazladır. Şehirleşme hızı Sanayileşme hızından geridir. Eğitime ayırdığı bütçe her ne kadar yıldan yıla artış gösterse de istenilen seviyelerde değildir. Uygulanan eğitim sistemleri sürekli ve sık aralıklarla değişmektedir. Öğretmenlerine güven tartışılmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={2015 PİSA Sonuçlarının Yorumlanması ve Finlandiya-Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kıyaslanması}, volume={2}, number={57–66}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Pınar Özel}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Pınar Özel. (2018). 2015 PİSA Sonuçlarının Yorumlanması ve Finlandiya-Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kıyaslanması (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Pınar Özel. 2015 PİSA Sonuçlarının Yorumlanması ve Finlandiya-Türkiye Eğitim Sistemlerinin Kıyaslanması. no. 57–66, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.