Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri

Yazarlar: Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol

Cilt 2 , Sayı 2 , 2018 , Sayfalar 46 - 56

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Özel yetenekli, İnternet, Bilişim

Özet: Günümüz bilişim çağında bilgisayar ve internet hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Öğrenciler arasında da yaygın olarak kullanılan internet ve bilişim teknolojilerinin doğru, amacına uygun olarak kullanılması öğrencilerin doğru bilgiye ulaşma ve onu kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma; 2016-2017 yılında önceden tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin internet kullanım amaçları ve internet kullanımı konusunda görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Toplamda 51 özel yetenekli öğrenci ile yapılan çalışmada veriler bilinçli internet kullanımı araştırma anketi yardımı ile toplanmış ve SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medya kullanımları, internet kullanım amaçları ve internet kullanırken dikkat ettikleri noktalar belirlenmiştir. Sonuç olarak özel yetenekli öğrencilerin interneti genellikle araştırma yapmak ve video izlemek için kullandıkları, internet güvenliği, zararlı yazılımlar ve kullanım hakkında bilgi sahibi oldukları ve internette yabancı insanlarla iletişim kurmanın doğru olmadığını düşündükleri söylenebilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri}, volume={2}, number={46–56}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ayşe Alkan , Hüseyin Mertol. Özel Yetenekli Öğrencilerin İnternet Kullanım Düzeyleri. no. 46–56, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.