Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Viroli'ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış

Yazarlar: Hilal Yüceil , Gamze Mertol

Cilt 2 , Sayı 3 , 2018 , Sayfalar 110 - 116

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Yurtseverlik, Milliyetçilik, Viroli

Özet: Bu çalışmada, Maurizio Viroli’nin ‘Vatan Aşkı’ kitabındaki yurtseverlik ve milliyetçilik kavramlarından yola çıkılacaktır. Bu iki kavramın birbiri ile benzer ve farklı yanları olduğu vurgulanacaktır. Milliyetçilik ile yurtseverlik birbiri ile benzeşen yönleri olsa bile farklı kavramlardır. Yurtseverlik ile milliyetçiliği birbirinden ayırma çabaları her zaman olmuştur. Bu benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak yapılan çalışmanın amacı, “Yurtseverlik ve milliyetçilik hangi noktalarda benzer yönler sergiler? “,“Hangi noktalar da ise birbirinden ayrılır?” sorularının yanıtını bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu yapıda bu kavramların nerede durduğunun tartışması yapılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Viroli’ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış}, volume={2}, number={110–116}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Hilal Yüceil , Gamze Mertol}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Hilal Yüceil , Gamze Mertol. (2018). Viroli’ye göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Hilal Yüceil , Gamze Mertol. Viroli’ye Göre Yurtseverlik ve Milliyetçilik Kavramlarına Bakış. no. 110–116, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.