Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

İngiltere, Avustralya ve Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Yazarlar: Nalan Özbey , Adnan Küçükoğlu

Cilt 2 , Sayı 3 , 2018 , Sayfalar 76 - 109

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Bilişim, Dijital Teknolojiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Öğretim Programı

Özet: Bu araştırmada; İngiltere’de 2. Aşamanın 6. yılı (10-11 yaş) ile 3. Aşamanın 7. yılı (11-12 yaş) olan ve 10-12 yaş aralığına tekabül eden öğrencilere uygulanan Bilişim öğretim programıyla, Avustralya’da 5-6.yıl 10-12 yaş aralığında öğrencilere uygulanan Digital Teknolojiler öğretim programları incelenmiş, incelenen programlar Türkiye’ deki ortaokul 5-6. sınıf 10-12 yaş aralığındaki öğrencilere uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programıyla karşılaştırılmış ve birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmada karşılaştımalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşım kullanılarak İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreçleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için, araştırma kapsamına alınan üç ülkedeki Eğitim Bakanlıklarının elektronik sayfasından, Eğitim Bakanlıklarının öğretim programını uygulamada rehber olarak yararlanılması için önerdiği bilişim ağlarından yararlanılmıştır.  Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılarak, veriler karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda İngiltere’deki Bilişim, Avustralya’daki Dijital Teknolojiler ve Türkiye’de uygulanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretim programının amaçları, yapısı, kazanımları, öğrenme-öğretme sürecleri ve ölçme değerlendirme süreci incelenmiş, beş tema belirlenmiş ve bulgular elde edilmiştir. Bu üç öğretim programı incelendiğinde yapılandırmacılık temel felsefesini ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini temel aldığı söylenebilir. Özellikle İngiltere ve Türkiye’nin öğretim programlarının amaç, kazanım, öğrenme- öğretme süreçlerinin ve ölçme- değerlendirmenin, Avustralya öğretim programına nazaran daha çok paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin bu iki ülkeden en önemli farklılığı ise İngiltere ve Avustralya’nın okulöncesi eğitimden itibaren Bilişim ve Digital teknolojiler öğretim programlarını, Türkiye’nin ise 5 ve 6. sınıftan itibaren Bilişim Teknolojiler ve Yazılım öğretim programını uygulamalarıdır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={İngiltere, Avustralya ve Türkiye’nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması}, volume={2}, number={76–109}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Nalan Özbey , Adnan Küçükoğlu}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Nalan Özbey , Adnan Küçükoğlu. (2018). İngiltere, Avustralya ve Türkiye’nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Nalan Özbey , Adnan Küçükoğlu. İngiltere, Avustralya ve Türkiye’nin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. no. 76–109, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.