Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği)

Yazarlar: Mücahit Yıldırım

Cilt 2 , Sayı 4 , 2018 , Sayfalar 132 - 151

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Samsun, Tekkeköy, Coğrafi Faktörler, Beşeri Faktörler, Okul Dönüşümü

Özet: 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren 222 sayılı ve 1739 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerle sekiz yıllık zorunlu eğitim süresi on iki yıla çıkarılmış ve zorunlu eğitim süreci 4+4+4 şeklinde formüle edilerek üç kademeden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda temel eğitim okulları ilkokul ve ortaokul olarak birbirinden bağımsız hale getirilmiştir.  Bu çalışma, dönüşümleri henüz yapılmayan Tekkeköy ilçesinde merkezdeki ve kırsal kesimdeki okulların dönüşümlerine ışık tutma ve sağlıklı dönüşümlerin yapılabilmesi için bilgi verme amacını gütmektedir. Çalışmada merkezde ve kırsal alanlarda bulunan okulların öğrenci sayıları ve yerleşim yerlerinden yola çıkılarak hangi okulun ilkokul ve hangi okulun ortaokul olması gerektiği konusunda faydalı olmak amacıyla; Tekkeköy mahallelerinin yeryüzü şekilleri, nüfus ve yerleşme özellikleri ortaya çıkarılmış, gelecek yıllara ait potansiyel öğrenci sayıları da göz önünde bulundurularak en uygun dönüşüm şekli ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Okulların dönüşümlerinde birçok etken rol oynamaktadır. Henüz Tekkeköy ilçesinde okul dönüşümleri gerçekleştirilmediğinden dolayı, yeryüzü şekilleri, iklim, arazi yapısı, eğim, rüzgâr yönü, ulaşım, yerleşme, nüfus özellikleri, şehirleşme, trafik, veli tutumu, öğrenci sayıları, okul kültürü, okulun fiziki yapısı gibi etkenler, güvenli ve hayatı kolaylaştırıcı bir dönüşüm gerçekleştirmek için göz önünde bulundurulması gereken etkenler olarak dikkate alınmalıdır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği)}, volume={2}, number={132–151}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Mücahit Yıldırım}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Mücahit Yıldırım. (2018). Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği) (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Mücahit Yıldırım. Temel Eğitim Okullarının Dönüştürülmesi Aşamasında Coğrafi Faktörlerin Dönüşüme Etkisi (Tekkeköy Örneği). no. 132–151, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.