Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları

Yazarlar: Günışık Öktem Berksan

Cilt 2 , Sayı 4 , 2018 , Sayfalar 117 - 131

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Sosyal Bilgiler, ortaokul öğrencileri, metafor, metaforik algı

Özet: Bu çalışmanın amacı ortaokul 5. 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 62 ortaokul öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilere “Sosyal Bilgiler………………..a/e benzer. Çünkü…………………” şeklinde yarım bırakılmış formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığıyla öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersine yönelik metaforik algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu da kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler Sosyal Bilgiler dersine ilişkin olarak 31 geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek 5 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar; yol gösteren, aydınlatan bir ders olarak Sosyal Bilgiler, bilgiye ulaştıran faydalı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, içeriği değerli bir ders olarak Sosyal Bilgiler, kapsamlı bir ders olarak Sosyal Bilgiler, eğlenceli, sevilen bir ders olarak Sosyal Bilgiler şeklindedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2018, title={Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları}, volume={2}, number={117–131}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Günışık Öktem Berksan}, year={2018} }
APA
KOPYALA
Günışık Öktem Berksan. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları (Vol. 2). Vol. 2. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Günışık Öktem Berksan. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları. no. 117–131, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2018.