Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde)

Yazarlar: Güzin Yasemin Tunçay

Cilt 3 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 18 - 26

Konular:-

Anahtar Kelimeler:çevre etiği, farkındalık, hemşire adayı, öğrenci, eğitim.

Özet: Çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiğinde düşünsel gelişmelerin sonucunda, ekosistemin sadece insana yararı nedeniyle değil, kendi içinde değeri olduğu savunulmakta ve çevre etiği, çevreyi kendi değerinden ötürü özneleştirirken sorumluluğu insana yüklemektedir. Bu araştırmada da hemşire adaylarının çevre etiği farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonunda yapılmıştır. Araştırmada veriler sayı ve yüzdelik ile değerlendirilmiş ve Mann Whitney U ve Kruskal Wallis varyans analizi testleri de kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu konuyla ilgili aldıkları eğitiminin de farkındalık düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin çevre etiği farkındalık düzeyleri, yaş, cinsiyet ve eğitim gördükleri sınıfa vs. değişkenlere göre farklılık göstermediği saptanmıştır. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde)}, volume={3}, number={18–26}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Güzin Yasemin Tunçay}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Güzin Yasemin Tunçay. (2019). Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) (Vol. 3). Vol. 3. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Güzin Yasemin Tunçay. Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde). no. 18–26, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2019.