Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Yazarlar: Fatih Kana, Beste Şenkal , Yusuf Mete Elkıran

Cilt 3 , Sayı 3 , 2019 , Sayfalar 40 - 54

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Sosyal Medya, Materyal, Alan Eğitimi

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarını sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama işlemi yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının materyal olarak sosyal medya kullanım düzeylerinin yüksek olduğu, sosyal medyada yer alan sayfaları ve hesapları takip ettiği, bu sayfa ve hesaplardan beğendikleri materyalleri öğretmenlik yaparken de kullanmak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması}, volume={3}, number={40–54}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Fatih Kana, Beste Şenkal , Yusuf Mete Elkıran}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Fatih Kana, Beste Şenkal , Yusuf Mete Elkıran. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması (Vol. 3). Vol. 3. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Fatih Kana, Beste Şenkal , Yusuf Mete Elkıran. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Kullanımları: Bir Durum Çalışması. no. 40–54, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2019.