Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

Yazarlar: Hüseyin Ulus

Cilt 3 , Sayı 4 , 2019 , Sayfalar 93 - 110

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Güzel sanatlar eğitimi, Sanat eğitimi, Deneysel araştırmalar

Özet: Bu araştırmanın temel amacı güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel nitelikteki lisansüstü çalışmaların profilini incelemektir. Bu nedenle araştırmada incelenmesi hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren, yazılı kaynakların çözümlenmesini kapsayan doküman analizinden yararlanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla ‘‘Sanat eğitimi’’, ‘‘Güzel sanatlar eğitimi’’, ‘‘Resim iş eğitimi’’ ve ‘‘Görsel sanatlar eğitimi’’ anahtar sözcükleri ile basit tarama yapılarak 560 adet lisansüstü araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılmış olan araştırmalardan deneysel nitelikte olmayan çalışmalar analiz dışı bırakılmış ve sonuç olarak 95 adet lisansüstü araştırma incelenmek üzere ayrılmıştır. Güzel sanatlar eğitimi alanında yapılmış olan deneysel araştırmalar; üniversite, kullanılan ölçme aracı, veri analiz yöntemi, veri toplama araçları ve araştırmaların yıllara göre dağılımı/yoğunluğu tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik alanında yapılmış olan deneysel araştırmalardan büyük çoğunluğunun Gazi Üniversitesi bünyesinde tamamlandığı, yüksek lisans alanında en fazla deneysel araştırmanın 2009, doktora alanında ise 2004 ve 2018 yıllarında yapılmış olduğu, deneysel araştırmalarda en fazla nicel veri analiz yöntemlerinden yararlanıldığı, araştırmaların büyük çoğunluğunda yarı deneysel desen modelinden yararlanıldığı, yüksek lisans ve doktora alanında yapılmış olan araştırmalarda en fazla başarı testinden yararlanılmış olduğu ve son olarak; en yoğun çalışılan konunun Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle deneysel araştırmaların yıllara göre dağılımı göz önünde bulundurulduğunda büyük bir tutarsızlık olmadığı yorumunda bulunulabilir. Buna ilaveten, ilgili anahtar sözcükler yazılarak ulaşılan araştırmaların toplam sayısı 560 olmasına rağmen bunlardan yalnızca 95 çalışmanın deneysel araştırma kategorisinde yer alması, sanat eğitimi alanında yapılmış müdahaleli araştırmaların azlığını ortaya koymaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi}, volume={3}, number={93–110}, publisher={Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi}, author={Hüseyin Ulus}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Hüseyin Ulus. (2019). Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi (Vol. 3). Vol. 3. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi.
MLA
KOPYALA
Hüseyin Ulus. Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Deneysel Nitelikteki Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi. no. 93–110, Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 2019.