Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi

Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi

Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi

Yazarlar: Şaziye SEÇKİN YILMAZ, Ela Avcıoğlu, Yaren Büyükçakmak

Cilt 2 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 30 - 39

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Joubert Sendromu, dil becerileri, dil değerlendirmesi, oyun becerileri, oyun becerilerinin değerlendirilmesi

Özet: Amaç: Joubert Sendromu (JS) otomozal resesif geçiş gösteren nadir bir sendromdur. Yaygınlığının canlı doğumlarda 1/80.000-1/100.000 oranında olduğu belirtilmektedir. JS’li bireyler genel sağlık sorunlarının yanında genel gelişim ve dil becerilerinde de sorunlar yaşamaktadır. Ancak bu bireylerin dil becerileri ile ilgiliçalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Oyun becerilerinin incelendiği bir çalışmaya ise ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı JS’li bir çocuğun genel gelişim, dil gelişimi ve oyun becerilerinin değerlendirilmesidir.Yöntem: Çalışma vaka sunumu şeklinde planlanmıştır. Vaka 50 aylık JS’li bir erkek çocuğudur. Verilerin toplanması amacı ile AGTE, TİGE, TEDİL ve Oyun Becerileri Gözlem Formu kullanılmıştır. Sonuç: İlgili alan yazınla tutarlı olarak vakanın tüm gelişim alanlarında önemli gerilikler gösterdiği görülmüştür, önemli gerilikler olmakla birlikte vakanın dil ve oyun becerilerinin paralel geliştiği düşünülmektedir. Daha fazla sayıda JS’li bireyin katılımı ile gerçekleştirilecek gelişim, dil ve oyun becerilerinin incelendiği araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi}, volume={2}, number={1}, publisher={Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi}, author={Şaziye SEÇKİN YILMAZ,Ela Avcıoğlu,Yaren Büyükçakmak}, year={2019}, pages={30–39} }
APA
KOPYALA
Şaziye SEÇKİN YILMAZ,Ela Avcıoğlu,Yaren Büyükçakmak. (2019). Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi (Vol. 2, pp. 30–39). Vol. 2, pp. 30–39. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi.
MLA
KOPYALA
Şaziye SEÇKİN YILMAZ,Ela Avcıoğlu,Yaren Büyükçakmak. Joubert Sendromunda Genel Gelişim, Dil ve Oyun Becerilerinin Değerlendirmesi. no. 1, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2019, pp. 30–39.