Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

Makroekonomik Değişkenlerinin Katılım Fonları Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Yazarlar: ["Mehmet GENÇTÜRK", "Serpil SENAL", "Esra AKSOY"]

Cilt - , Sayı Cilt: 7 Sayı: 1 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.25295/fsecon.1079845

Anahtar Kelimeler:Katılım Bankaları,Katılım Fonları,ARDL Sınır Testi

Özet: İslami usullere göre faaliyet gösteren katılım bankaları ülkemizde her geçen gün önem kazanmaktadır. Katılım bankaları özellikle belirsizlik ortamında piyasaya faktörlerine göre oldukça güçlü hareket ederek son yıllarda yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Makro ekonomik değişkenlerin oldukça volatil olması ülkemizde katılım bankalarına olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Çünkü makro ekonomik değişkenlerdeki bu oynaklık özellikle kriz dönemlerinde finansal piyasaları çoğu zaman olumsuz etkilemektedir. Katılım bankalarının makro ekonomik değişkenlerle ilişkisi bu bağlamda merak konusu olmaktadır. Buradan yola çıkarak ülkemizde katılım bankaları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Analizde bağımlı değişken katılım fonları bağımsız değişkenler ise enflasyon oranı, mevduat faiz oranı, döviz kuru ve Türkiye belirsizlik endeksi kullanılmıştır. Makro ekonomik değişkenlerin katılım fonları üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yaklaşımı ile sınanmıştır. Sonuçta, mevduat faiz oranının katılım fonlarını uzun ve kısa dönemde negatif etkilediği saptanmıştır. Döviz kuru ise katılım fonlarını uzun dönemde negatif kısa dönemde ise pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Enflasyon oranının ise katılım fonlarını uzun dönemde pozitif etkilediği belirlenmiştir. Belirsizlik endeksi ile katılım fonları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA