Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

A New Approach to the Consumption Society: Frugalism and Financial Freedom

Yazarlar: Mustafa Şeref AKIN

Cilt 5 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 99 - 112

Konular:Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

DOI:10.25295/fsecon.807709

Anahtar Kelimeler:Tutumculuk,Tutumcu,Finansal özgürlük,Erken emeklilik

Özet: 2000 yıllarına kadar sözlüklerde olmayan tutumculuk, Amerika’dan Avrupa’ya ve şimdide Türkiye’ye doğru ilerleyen finansal özgürlükçü ve tüketim toplumu karşıtı akımdır. Tutumculuk finansal özgürlüğün ve erken emekliliğin kazanılması için temel ihtiyaçları azaltmadan harcamaların azami düşürülmesidir. Yoğun finansal planlama yaparak, kariyerin en başında yüksek tasarruf oranı yakalayıp (25-40 yaş arasında), ileriki dönem de (40’ından sonra) finansal özgürlüğünü ilan ederek erken emeklilik yaşamayı amaç edinmektedir. Tutumcu, tüketim toplumunun reklamla şişirilen gereksiz harcamalarına ve yaşlandığında emeklilik hakkının sağlanmasına karşıdır. Sevdikleriyle ve sevdiği işlerde zaman geçirmeyi hedeflemektedir. Tutumcular yüksek tasarruf sürecinin kişiyi olgunlaştırdığını, mutluluk, hayatın anlamı, uzun dönemli amaçlar, zaman, para, tüketim gibi kavramları sorgulattığını iddia etmektedirler. Tutumculuk kendisine Stoacılıkta (mutluluğu içinde ve doğada aramak) bulmaktadır. Tutumcular zevk ve mutluluk arasındaki farkların anlaşılması gerektiği üzerinde durmaktalar. Hedonizm en iyi yaşama sahip olmak için, zevki en üst düzeye çıkarılmayı önermektedir. Fakat Stoacılık bunu reddeder çünkü zevk gerçek mutluluğun sadece bir boyutudur. İlk zaman lüks bir araba sürmek ve insanlardan iltifat almak zevki yükseltebilir. Ancak her zevk, aşırı kullanıldığında çok hızlı bir şekilde yıpranmaktadır. Hâlbuki bireyin mutluluk için dışsal motivasyonlara (mal sahibi olmaya, başkalarının övgülerine) ihtiyacı yoktur. Bireyin sağlıklı olması, sevdikleriyle zaman geçirmesi, iş ortamının hiyerarşik yapısından uzaklaşması, kararlarını bağımsız verebilmesi gerçek lükslerdir. Bu huzuru sürdürülebilmesi finansal özgürlüğe ve finansal özgürlükte tutumlu yaşamaya bağlıdır. Makalede tutumculuk kavramı felsefi, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bakış açılarından incelenmiştir.  


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={A New Approach to the Consumption Society: Frugalism and Financial Freedom}, volume={5}, number={99–112}, publisher={Fiscaoeconomia}, author={Mustafa Şeref AKIN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Mustafa Şeref AKIN. (2021). A New Approach to the Consumption Society: Frugalism and Financial Freedom (Vol. 5). Vol. 5. Fiscaoeconomia.
MLA
KOPYALA
Mustafa Şeref AKIN. A New Approach to the Consumption Society: Frugalism and Financial Freedom. no. 99–112, Fiscaoeconomia, 2021.