Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Örnek Uygulamalar

Yazarlar: Fadime ULUPINAR, Şükrü ANIL TOYGAR

Cilt 4 , Sayı 2 , 2020 , Sayfalar 524 - 537

Konular:Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

DOI:10.25295/fsecon.2020.02.013

Anahtar Kelimeler:Hemşirelik,Teknoloji,Eğitim

Özet: Teknolojiyle birlikte sağlık bakım uygulamalarında hızlı bir değişim meydana gelmektedir. Bu derlemede hemşirelik eğitimi ve eğiticileri için teknolojinin önemini vurgulanmak ve hemşirelik eğitiminde kullanılan bazı teknoloji uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Hemşire işgücü ihtiyacı nedeniyle hemşirelik hizmetlerinde teknoloji kullanımının yaygınlaşması hemşirelik eğitimini etkilemektedir. Gerek gelişen sağlık hizmetlerinin sunum kalitesinde beklentilerin artması ve gerekse öğrencilerin yetkinliğini artırma çabaları hemşirelik uygulamalarında teknoloji kullanımını zorunluluk haline getirmiştir. Gelişen değişen dünyada eğitim alanında, geleneksel yöntemlerin sorunu olan teorik bilgiyle klinik uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasında teknoloji kullanımının bir köprü vazifesi görmesi beklenmektedir. Bu uygulamalar sayesinde öğrenciler sayısız deneme imkânı bularak yaptığı eylemin sonucunu görebilmekte bu durum öğrenme başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Hızla değişen eğitim ve bakım teknolojilerine ayak uydurabilen etkin bir eğitim için tüm tarafların birlikte yer aldığı bir değişim sürecinin planlanması gerekmektedir. Bu teknolojileri aktif bir şekilde kullanabilen eğitici ve öğrenci kuşağının varlığının hemşirelik mesleğinin geleceğe taşınmasında önemli bir rolünün olacağı düşünülmektedir. Bu derlemede hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanımın önemine ve dünyada hemşirelik eğitiminde kullanılan bazı teknoloji uygulamaları hakkında bilgilere yer verilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Örnek Uygulamalar}, volume={4}, number={524–537}, publisher={Fiscaoeconomia}, author={Fadime ULUPINAR,Şükrü ANIL TOYGAR}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Fadime ULUPINAR,Şükrü ANIL TOYGAR. (2020). Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Örnek Uygulamalar (Vol. 4). Vol. 4. Fiscaoeconomia.
MLA
KOPYALA
Fadime ULUPINAR,Şükrü ANIL TOYGAR. Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Örnek Uygulamalar. no. 524–537, Fiscaoeconomia, 2020.