Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

A Comparison of the Construction Contract of Flat for Land with Similar Contracts

Yazarlar: Engin BAHADIR

Cilt 3 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 177 - 201

Konular:Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

DOI:10.25295/fsecon.2019.01.007

Anahtar Kelimeler:Construction for Flat for Land,Similar Contracts,Landowner,Contractor,Comparison

Özet: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; “arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, müteahhidin arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesi” şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunla düzenlenmiş bir sözleşme olmadığı için isimsiz, atipik; tarafların ifa etmeleri gereken edimler farklı kanunî tipteki sözleşmelere ait olduğu için çift tipli ve karma bir sözleşmedir. Ayrıca kural olarak anî borç ilişkisi doğurur. Yüklenicinin inşaat yapma borcuna karşılık arsa sahibinin de arsa payını devir borcunun olması sözleşmenin tam iki tarafa borç yüklediği anlamına gelir. Esasında bu özellikleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi, benzer birçok sözleşmeden kendisini ayıran önemli farkları bünyesinde barındırır. Yine de bu farkları ortaya koymak sözleşmenin hukukî niteliğini ve konumunu tam olarak görmek açısından önemlidir. Bunun için kat karşılığı inşaat sözleşmesi benzer sözleşmelerle mukayese edilerek incelenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={A Comparison of the Construction Contract of Flat for Land with Similar Contracts}, volume={3}, number={1}, publisher={Fiscaoeconomia}, author={Engin BAHADIR}, year={2019}, pages={177–201} }
APA
KOPYALA
Engin BAHADIR. (2019). A Comparison of the Construction Contract of Flat for Land with Similar Contracts (Vol. 3, pp. 177–201). Vol. 3, pp. 177–201. Fiscaoeconomia.
MLA
KOPYALA
Engin BAHADIR. A Comparison of the Construction Contract of Flat for Land with Similar Contracts. no. 1, Fiscaoeconomia, 2019, pp. 177–201.