Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

An Assessment on Sovereign Wealth Funds in the Context of Turkiye Wealth Fund

Yazarlar: Yunus ODABAŞ, Ahmet Arif EREN

Cilt 3 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 134 - 159

Konular:İşletme

DOI:10.25295/fsecon.2019.01.005

Anahtar Kelimeler:Sovereign Wealth Funds,Development,Globalization,Turkish Economy

Özet: Devletin ekonomik gerekçesi uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Bu konuda birçok farklı fikir bulunmaktadır. Bazı iktisatçılar tarafından devlet müdahalesinin gerekli olduğu, bazı iktisatçılar için ise gerekli olmadığı görüşü savunulmuştur. Tam bu noktada varlık fonları ile bu konuyu ilişkilendirmek yanlış olmaz. Varlık fonları devletin ekonomideki yatırım araçlarından biridir. Varlık fonları genel olarak ödemeler dengesi fazlalarından, resmi döviz kuru işlemlerinden, özelleştirme gelirlerinden, devletin transfer ödemelerinden, mali fazlalardan ve doğal kaynak ihracı sonucunda elde edilen hasılat ile kurulan devlet mülkiyetindeki bir yatırım aracıdır.  Bu bağlamdan hareketle varlık fonlarının tarihsel süreç içerisindeki yeri, küresel ekonomideki konumu, dünyadaki varlık fonu uygulamaları örnekleri ve son olarak da Türkiye Varlık Fonu hakkında bir inceleme yapılıp dünyadaki diğer örneklerle bir karşılaştırma yapılacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={An Assessment on Sovereign Wealth Funds in the Context of Turkiye Wealth Fund}, volume={3}, number={1}, publisher={Fiscaoeconomia}, author={Yunus ODABAŞ,Ahmet Arif EREN}, year={2019}, pages={134–159} }
APA
KOPYALA
Yunus ODABAŞ,Ahmet Arif EREN. (2019). An Assessment on Sovereign Wealth Funds in the Context of Turkiye Wealth Fund (Vol. 3, pp. 134–159). Vol. 3, pp. 134–159. Fiscaoeconomia.
MLA
KOPYALA
Yunus ODABAŞ,Ahmet Arif EREN. An Assessment on Sovereign Wealth Funds in the Context of Turkiye Wealth Fund. no. 1, Fiscaoeconomia, 2019, pp. 134–59.