Fiscaoeconomia

Fiscaoeconomia

Yeni Kırılgan Beşli Ülkelerinde Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri

Yazarlar: Ahmet KAMACI

Cilt 3 , Sayı 3 , 2019 , Sayfalar 58 - 71

Konular:Sosyal

DOI:10.25295/fsecon.2019.03.004

Anahtar Kelimeler:GINI katsayısı,Ekonomik büyüme,Yeni Kırılgan Beşli ülkeleri,Panel veri analizi

Özet: 1 Ağustos 2013’de Morgan Stanley tarafından Kırılgan Beşli olarak anılan (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika) ve daha sonra Kasım 2017’de Standard&Poor’s farklı bir Kırılgan Beşli tanımlamasıyla (Türkiye, Arjantin, Katar, Mısır ve Pakistan) değiştirilen Kırılgan Beşli ülkeleri cari açığı gidermek için yabancı sermaye akımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ülkelerde yüksek enflasyon, büyük cari hesap açıkları, zorlayıcı sermaye akımı beklentileri, dış güvenlik açığı, istikrarsız büyüme gibi sorunlar mevcuttur. Çalışmada Standard&Poor’s tarafından belirlenen Yeni Kırılgan Beşli ülkelerine yer verilmiştir. Gelir eşitsizliğini ölçmek için Lorenz eğrisi ya da Lorenz eğrisinden elde edilen Gini katsayısı kullanılmaktadır. Gini katsayısı 0 ile 1 arasındadır. Katsayı 0’a yaklaştıkça gelir eşitsizliği azalmakta, 1’e yaklaştıkça gelir eşitsizliği artmaktadır. Gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme ilişkisinin kökeni Smith’e kadar dayansa da Kuznets’in “ters U hipotezi” ile özdeşleşmiştir. Bu hipoteze göre, gelir eşitsizliği başlangıçta artarken; belli bir noktadan sonra gelir eşitsizliği azalacaktır. Bu çalışmada, Yeni Kırılgan Beşli ülkelerinde (Türkiye, Arjantin, Katar, Mısır ve Pakistan) 1996-2016 dönemleri için gelir eşitsizliğinin ekonomik büyümeye etkileri panel veri analiziyle test edilmiştir. Bu kapsamda, serilerde yatay kesit bağımlılığı sınanmış ve serilerin farklı derecede durağan olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra ARDL modeliyle ilişkinin yönü ve katsayıları belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, GINI katsayısındaki 1 birimlik artış uzun dönemde ekonomik büyümeyi -2,644 birim azaltmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Yeni Kırılgan Beşli Ülkelerinde Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri}, volume={3}, number={3}, publisher={Fiscaoeconomia}, author={Ahmet KAMACI}, year={2019}, pages={58–71} }
APA
KOPYALA
Ahmet KAMACI. (2019). Yeni Kırılgan Beşli Ülkelerinde Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri (Vol. 3, pp. 58–71). Vol. 3, pp. 58–71. Fiscaoeconomia.
MLA
KOPYALA
Ahmet KAMACI. Yeni Kırılgan Beşli Ülkelerinde Gelir Eşitsizliğinin Ekonomik Büyümeye Etkileri. no. 3, Fiscaoeconomia, 2019, pp. 58–71.