Journal of Molecular Virology and Immunology

Journal of Molecular Virology and Immunology

SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış.

Yazarlar: Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER

Cilt 1 , Sayı 2 , 2020 , Sayfalar 36-50

Konular:-

DOI:10.46683/jmvi.2020.11

Anahtar Kelimeler:Asemptomatik, Ters zoonoz, İmmün yetmezlik, Reseptör afinitesi, Mutasyonlar.

Özet: İnsanlarda ciddi solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili üçüncü koronavirus olan SARS-CoV-2 diğer iki betakoronavirusa (SARS-CoV ve MERS-CoV) kıyasla yüksek bulaştırıcılık hızı ile toplumda daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Dünya genelindeki vaka sayısının 30 milyonu geçtiği SARS-CoV-2 pandemisi neden olduğu ciddi endişeler ve sosyo-ekonomik etkiler ile son yüzyılın en büyük küresel salgını olmuştur. Pandemi sürecinde birçok ülkede eğitim faaliyetleri, toplantılar, ibadet, turizm, ticaret ve spor organizasyonları durma noktasına gelmiş ve ulusal ve uluslararası seyahat kısıtlamaları uygulanmıştır. Yine çoğu ülkede risk altındaki popülasyonu korumak ve enfeksiyonun yayılımını yavaşlatmak / durdurmak için ülke genelini kapsayan ya da risk analizlerine göre bölgesel sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilmiş, maske takma zorunluluğu ve karantina önlemleri gibi halk sağlığı tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirlerin uygulamaya başlama zamanı, uygulama süresi ve denetimi ülkelerin salgından etkilenme derecelerini belirleyen önemli parametrelerden biri olmuştur. SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının bulaşma yollarına ilişkin çalışmalar virüsün toplumsal yayılımında etkili olan epidemiyolojik, immünolojik ve virolojik parametrelere dair yeni bilgiler sunmaktadır. Epidemiyolojik parametreler genel olarak yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkların varlığı, sosyokültürel alışkanlıklar, asemptomatik kişilerin ve rezervuar hayvanların rolü, enfeksiyonların mevsimselliği gibi özellikleri içerir. İmmünolojik faktörler arasında bağışıklık yetmezliği olan duyarlı bireyler, uzun süreli virüs saçan kişilerin bulaştaki rolü, iyileşen kişilerde koruyucu bağışıklığın düzeyi ve devam süresi, aktif ve pasif immünizasyon uygulamalarının etkinliği, viral yükün bulaş ve klinik seyirdeki önemi gibi immün yanıt ile ilişkili durumlar yer alır. Enfeksiyonun yayılmasını etkileyebilecek virolojik parametreler arasında ise virüsün çevresel koşullara ve dezenfektanlara direnci, reseptör afinitesi ve insanlara adaptasyon derecesi, immün kaçış ve virülans ile ilişkili olası mutasyonlar gibi özellikler bulunur. Bu makalede enfeksiyonların bulaşı, toplumsal yayılımı ve klinik seyri için risk oluşturabilen durumlara değinilerek ilgili konu başlıkları altında temel koruyucu önlemlere dikkat çekilmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış.}, volume={1}, number={36–50}, publisher={Journal of Molecular Virology and Immunology}, author={Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER.}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. (2020). SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış. (Vol. 1). Vol. 1. Journal of Molecular Virology and Immunology.
MLA
KOPYALA
Hilmi Erdem SÜMBÜL, Fatih ŞAHİNER. SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Hızlı Yayılımı ve Risk Faktörleri: Epidemiyolojik, İmmünolojik ve Virolojik Bakış. no. 36–50, Journal of Molecular Virology and Immunology, 2020.