Journal of Molecular Virology and Immunology

Journal of Molecular Virology and Immunology

Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu

Yazarlar: Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 14-17

Konular:-

DOI:10.46683/jmvi.2020.1

Anahtar Kelimeler:Francisella tularensis, Tularemi, Retrofarengeal apse, Erken tanı.

Özet: Tularemi Francisella tularensis’in etken olduğu, çeşitli klinik tablolar ile prezante olan bir zoonotik bakteriyel enfeksiyondur. Bu yazıda tulareminin ender olarak raporlanmış bir komplikasyonu olan retrofarengeal apseli bir orofarengeal tularemi olgusu sunulmuştur. Yirmi bir yaşında erkek hasta ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve boyun sol yanında boyunda şişlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde posterior servikal bölgede ağrılı lenfadenopati ve retrofarengeal apse varlığı saptandı. Hastaya genel anestezi altında cerrahi müdahale yapıldı. Tularemi tanısı serolojik testlerle konuldu. Hasta antimikrobiyal tedavi sonrası sekelsiz olarak taburcu edildi.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu}, volume={1}, number={14–17}, publisher={Journal of Molecular Virology and Immunology}, author={Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ.}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ. (2020). Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu (Vol. 1). Vol. 1. Journal of Molecular Virology and Immunology.
MLA
KOPYALA
Tuğrul HOŞBUL, Umut EROL, Selçuk KILIÇ. Retrofarengeal Apse Komplikasyonu Gelişmiş Gecikmiş Tanılı Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu. no. 14–17, Journal of Molecular Virology and Immunology, 2020.