Journal of Molecular Virology and Immunology

Journal of Molecular Virology and Immunology

SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri

Yazarlar: Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 18-29

Konular:-

DOI:10.46683/jmvi.2020.2

Anahtar Kelimeler:Covid 19,Pandemi,SARS-CoV,MERS-CoV

Özet: Koronaviruslar iyi tanımlanmış insan ve hayvan patojenleri olup, insanlarda başlıca solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilidirler. Sayıları 40’a yakın olan koronavirus türlerinden yedisi insan enfeksiyonları ile ilişkilidir. Bu virüslerden dördü (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43 ve HCoV-HKU1) mevsimsel enfeksiyonlara neden olan solunum yolları patojenleri iken, özellikle hastane salgınları ile karşımıza çıkan SARS-CoV ve MERS-CoV ise ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan türler olarak ilk kez 2003 ve 2012 yıllarında tanımlandı. SARS-CoV ile genomik benzerliği nedeniyle Uluslararası Virüs Taksonomi Komitesi tarafından SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir tür 2019 yılı sonlarında Çin’den başlayarak 3 ay içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Gelişmiş ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşü ve dünya genelinde neden olduğu yaygın endişe ile dikkatleri üzerine çeken bu salgın ile ilgili hala öngörülemeyen birçok nokta bulunmaktadır. Virüsün genetiği ve biyolojisi, neden olduğu enfeksiyonun klinik seyri ve komplikasyonları, yeni aşı ve ilaç çalışmaları ve salgının boyutları ile ilgili literatüre yoğun bir şekilde her gün yeni bilgiler eklenmektedir. Bununla beraber virüsün koronavirus ailesindeki diğer virüs türleri ile paylaştığı birçok ortak özellik bulunmakta ve bunların bilinmesi SARS-CoV-2 salgınının nereye doğru gideceğini, aşıların olası yararlılıklarını veya mutasyon hızı gibi bilinmeyen ve endişelere neden olan konuların daha kolay anlaşılmasında önem taşımaktadır. Bu makalede koronavirusların genel biyolojik ve genetik özellikleri ele alınarak bunlardan bazılarının SARS-CoV-2 ile karşılaştırmaları yapılmıştır


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri}, volume={1}, number={18–29}, publisher={Journal of Molecular Virology and Immunology}, author={Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. (2020). SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri (Vol. 1). Vol. 1. Journal of Molecular Virology and Immunology.
MLA
KOPYALA
Tuğrul HOŞBUL, Fatih ŞAHİNER. SARS-Cov-2 ve Diğer Koronavirusların Genomik ve Biyolojik Özellikleri. no. 18–29, Journal of Molecular Virology and Immunology, 2020.