Klinik Psikoloji Dergisi

Klinik Psikoloji Dergisi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu’nun (HoNOSCA-TR) psikometrik özellikleri

Yazarlar: Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara

Cilt 4 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000016

Anahtar Kelimeler:-

Özet: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği (Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) İngiltere’de ruh sağlığı alanında sonuç tarama amacıyla klinisyenler tarafından doldurulmak üzere geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliği ve güvenirliği Türkiye’de küçük bir örneklem üzerinde daha önce değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı HoNOSCA’nın Türkçe uyarlamasının (HoNOSCA-) geçerlik ve güvenirliğinin daha geniş bir örneklem ile saptanmasıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikoterapi gören 168 çocuğun aile, öğretmen ve terapistlerinden psikoterapinin başında ve sonunda HoNOSCA-’nin yanı sıra Çocuk ve Genç Davranış Değerlendirme Ölçeği, Öğretmen Bilgi Formu ve Çocukların Global İşlevsellik Skalası’nı doldurmaları istenmiştir. HoNOSCA-’nin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelendiğinde faktör örüntülerinin özgün ölçekteki örüntüyle örtüşmediği; ancak davranış ve bilişsel sorunlar, algısal ve fiziksel bozulmalar, duygusal ve sosyal sorunlar olmak üzere üç faktöre ayrıştığı ve kavramsal olarak tutarlı, istatistiki olarak anlamlı bir yapı oluşturduğu görülmüştür. Ancak, faktörlerin iç tutarlılıkları zayıftır. HoNOSCA- diğer değerlendirme ölçekleri ile anlamlı istatistiki ilişki göstermiş ve danışanları tanıya göre ayrıştırmıştır. Ayrıca kodlayıcılar arası güvenirlik ve test-tekrar test güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuştur. Danışanların psikoterapi öncesi ve sonrası puanlarında bulunan anlamlı farklılaşma HoNOSCA-’nin değişime hassasiyetine işaret etmiştir. Bu çalışma, HoNOSCA- hakkında daha önce yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasını desteklemektedir. Ölçeğin birleşen ve ayrıştırıcı geçerliği, kodlayıcılar arası güvenirliği ve test-tekrar güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuş; faktör yapısı ve iç tutarlılığı konusunda çalışmalara devam edilmesi gerektiği görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu’nun (HoNOSCA-TR) psikometrik özellikleri}, volume={4}, number={0}, publisher={Klinik Psikoloji Dergisi}, author={Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara. (2020). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu’nun (HoNOSCA-TR) psikometrik özellikleri (Vol. 4). Vol. 4. Klinik Psikoloji Dergisi.
MLA
KOPYALA
Sibel Halfon, Alev Çavdar, Demet Kara. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Bir Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu’nun (HoNOSCA-TR) Psikometrik Özellikleri. no. 0, Klinik Psikoloji Dergisi, 2020.