BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) ADLI ESERİ ÜZERİNE

Yazarlar: Farhad RAHİMİ

Cilt 1 , Sayı 3 , 2020 , Sayfalar 230-250

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, sözcük bilimi, sözlük bilimi, Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî, İran, 18. yüzyıl, dil bilgisi, atasözleri

Özet: Türkçenin çok eskiliğinden kaynaklanan sağlam yapısı ve güçlü dil bilgisi onu her zaman ilgi ve cazibe odağı kılmıştır. Tarih boyu bu dili başka dilli halklara öğretmek için çeşitli sözlükler ve dil bilgisi eserleri yaratıldığı gibi İran sahasında da birçok Türkçe dil bilgisi ve sözlük meydana getirilmiştir. Bunlardan Farhad Rahimi tarafından yayımlanan Abdurrahim Şirvanî’nin dil bilgisi ve sözlükten ibaret Mazharu’t-Türkî adlı eseri ve Kaçar Türk hâkimiyeti döneminden önceye ait olan Fevaid-i Ahmedî adlı eseri sayabiliriz. Fevaid-i Ahmedî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlük ve Türkçe atasözlerinden ibaret bir eserdir. Fevaid-i Ahmedî, Muhammed Mehdi Tebrizî tarafından Seyyid Ahmed Ali Han Bahadırlı Bahadır adına 1784 yılında kaleme alınmıştır. Bu çalışmada kısa bir girişten sonra “Fevaid-i Ahmedî” başlığı altında verilen “Eserin Tanıtımı ve Düzeni”, “Eserin Yazma Nüshaları”, “Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma”, “Eserin Sözcük Bilimi ve Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi” alt başlıkları ile bu eser hakkında bilgi verilip incelenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) ADLI ESERİ ÜZERİNE}, volume={1}, number={230–250}, publisher={BUGU Dil ve Eğitim Dergisi}, author={Farhad RAHİMİ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Farhad RAHİMİ. (2020). MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) ADLI ESERİ ÜZERİNE (Vol. 1). Vol. 1. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Farhad RAHİMİ. MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-LÜGÂT-TEMSİLAT) ADLI ESERİ ÜZERİNE. no. 230–250, BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2020.