BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR

Yazarlar: Hülya TAŞ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 71-84

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Kılıç, Hz Ali, Zülfikar, Zülfikar kılıçları, Ahilik, hoşgörü, kardeşlik

Özet: Bıçaklar, kamalar, kılıçlar vb. aletler insanların, insan topluluklarının ve milletlerin hayatında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Önceleri daha basit şekilde yapılan bu aletler kesme, parçalama gibi hayatın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda farklı gereksinimlerin ortaya çıkması ile birlikte bu aletler demirden ve çelikten yapılarak saldırı ve savunmanın vazgeçilmez objeleri hâline gelmişlerdir. Kılıçlar, kesici aletlerin hiç kuşkusuz ki en gelişmiş türünü oluştururlar. Bu sebeple de akıllara öncelikle savaşı ve savaşları getirirler. Kılıçların farklı milletler tarafından geliştirilmiş çeşitli türleri olduğu ve bazı kılıçların da çok özel yapıldıkları bilinmektedir. İslam dininin dördüncü halifesi Hz. Ali’nin adıyla özdeşleşen “Zülfikar” da tarihte bilinen en meşhur kılıçlar arasında yer almaktadır. Hz. Ali’nin katıldığı birçok savaşta kullandığı “Zülfikar” ve bu bağlamda geliştirilen Zülfikar kılıçları geride kalan tarihî süreçte İslam dünyasında (özellikle de Türkler arasında) İslamiyet’in, Alevî-Bektaşî inanışın, savaşçılığın, yiğitliğin, ahiliğin, adaletin ve kardeşliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Bu makalede Zülfikar kılıçları üzerindeki yazı ve tasvirlerin günümüzde farklı inanca ve düşünceye mensup insanları birleştirici ve bütünleştirici yönü üzerinde durulmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR}, volume={1}, number={71–84}, publisher={BUGU Dil ve Eğitim Dergisi}, author={Hülya TAŞ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Hülya TAŞ. (2020). ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR (Vol. 1). Vol. 1. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Hülya TAŞ. ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR. no. 71–84, BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2020.