BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yazarlar: Kemal YAVUZ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 49-70

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Türkçe, dönem, Türkçecilik, Âşık Paşa

Özet: Yüzyıllar boyunca hep büyük bir medeniyetin dili olarak kullanılan Türkçe, yayıldığı coğrafya ve etkileşim içinde bulunduğu kültürler ile dil alanında da yoğun bir ilişki içinde bulunmuştur. Bu ilişki neticesinde zaman zaman o dillerden etkilenmiş; zaman zaman da o dilleri etkisi altına almıştır. Günümüzde de bu durumun izlerini, etkilerini görmek mümkündür. Dünya dillerinde birçok Türkçe kökenli yapıyla karşılaşmak mümkün olduğu gibi, dünya dillerinden birçok örneğe Türkçe içinde rastlamak mümkündür. Dillerin birbirleriyle olan ilişkileri göz önüne alındığında bunun normal karşılanması gerektiği anlaşılacaktır. Ancak Türkçenin tarihî dönemleri incelendiğinde Türkçede zaman zaman yabancı dillerin etkisinin arttığı görülmektedir. Artan ve değişen bu etkiye karşı her dönem, kendi kahramanını çıkarmış ve Türkçecilik bilincinin esas alınmasıyla Türkçenin bu etkilerden en az zararı görmesi sağlanmıştır. Bu makalede, tarihî seyir içerisinde Türkçecilik bilinciyle hareket eden isimler ve çalışmaları ile bu çalışmaların Türkçe üzerindeki etkileri üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ}, volume={1}, number={49–70}, publisher={BUGU Dil ve Eğitim Dergisi}, author={Kemal YAVUZ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Kemal YAVUZ. (2020). BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ (Vol. 1). Vol. 1. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Kemal YAVUZ. BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ. no. 49–70, BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2020.