BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR?

Yazarlar: Cengiz ALYILMAZ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1-19

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Türkçe, yorı->…> yürü – eylemi, köken bilgisi

Özet: Türkçenin bugün en çok kullanılan sözcüklerinden biri olan yürü- eyleminin bilinen en eski kullanımı yorı- şeklindedir. Yorı- eyleminin hem tarihî Türk lehçelerinde hem Türkiye Türkçesinde hem de yaşayan Türk lehçe ve ağızlarında yorı-, yörö-, yörü-, yöri-, yöre-, yürü-, yeri-, jürü-, jeri-, cürü-, ceri-, yor-, yör-, yur-, yür-, cür-, jür-… şekillerinde kullanıldığı bilinmektedir. Yorı- >...> yürü- eyleminin kökeni hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Yorı- eylemi, bu eylemi oluşturan ve bu eylemden türetilmiş sözcükler Türkçenin kendi söz varlığına aittir; bu sözcükler bir başka dilden alıntı veya ödünçleme değildir. Yorı- eylemi, esas itibarıyla ٭yo- eylem kökü; /-r+/ eylemden ad yapım eki ve /+I-/ addan eylem yapım ekinden oluşmaktadır. Bu makalede yorı- >...> yürü- eyleminin yapısı ve kökeni hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR?}, volume={1}, number={1–19}, publisher={BUGU Dil ve Eğitim Dergisi}, author={Cengiz ALYILMAZ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Cengiz ALYILMAZ. (2020). YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR? (Vol. 1). Vol. 1. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Cengiz ALYILMAZ. YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR? no. 1–19, BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 2020.