Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi

Yazarlar: Süleyman Yaman

Cilt 2 , Sayı 1 , 2005 , Sayfalar 56-70

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Fen bilgisi eğitimi ,Mantıksal düşünme ,Probleme dayalı öğrenme ,Aktif öğrenme

Özet: Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının mantıksal düşünme becerilerinin gelişiminde probleme dayalı öğrenmenin etkisini belirlemektir. Araştırma tasarımı, kontrol gruplu yarı deneysel yöntemdir. Araştırma Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yapılmıştır. Çalışmada ilköğretim sınıf öğretmenliği anabilim dalında Fen Bilgisi Laboratuvarı dersini alan 220 ikinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Deney grubunda 105, kontrol grubunda ise 115 öğrenci bulunmaktadır. Çalışmanın alt problemlerini test etmek için bir ölçme aracı kullanılmıştır. Bu test, öğrencilerin mantıksal düşünme beceri düzeylerini ölçmek için tasarlanan Mantıksal Düşünme Grup Testidir (MDGT). Çalışmada toplanan veriler, nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Uygulama sonunda deney grubundaki öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinin kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetlerinin mantıksal düşünme becerisi üzerinde anlamlı bir etkisi görülmezken, bölüm tercihlerinin anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yaklaşımının, fen sınıflarında öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerini geliştirmede başarılı bir şekilde uygulanabileceği söylenebilir. Ayrıca öğretmen eğitimi alanında yapılan bu çalışmanın eğitim fakültesindeki diğer bölümler yanında ilköğretim okullarında hizmet veren öğretmenlere de yardımcı olacağı umulmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2005, title={Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi}, volume={2}, number={56–70}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Süleyman Yaman}, year={2005} }
APA
KOPYALA
Süleyman Yaman. (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi (Vol. 2). Vol. 2. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Süleyman Yaman. Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi. no. 56–70, The Journal of Turkish Science Education, 2005.