Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Akış Haritaları Yoluyla Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi: Ekolojik Döngüler

Yazarlar: Meryem Selvi , Mehmet Yakışan

Cilt 2 , Sayı 1 , 2005 , Sayfalar 46-55

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Akış haritaları ,Bilişsel yapı ,Ekolojik döngüler ,Karbon döngüsü

Özet: Bireylerin bilişsel yapısını keşfetme öğrencinin nasıl öğrendiğini araştırırken oldukça önem kazanır. Öğrencinin bilişsel yapısının ortaya çıkarılması hem öğretmene öğrenme ortamını düzenlemesi açısından, hem de öğrenciye kendi kendine öğrenmesini sağlayan becerileri geliştirmesi yönünden katkı sağlar. Eğitim araştırıcıları bireyin bilişsel yapısını ortaya çıkarmak amacıyla farklı yöntemler geliştirmişlerdir. Bilişsel yapı araştırılırken karşılaşılan en önemli sorunlardan biri bilişsel yapının görsel bir format şeklinde nasıl gösterilebileceğidir. Bu amaçla akış haritaları geliştirilerek bilişsel yapının görsel olarak betimlenmesi sağlanmıştır. Akış haritaları özellikle bireyin bilişsel çerçevesi hakkında derin bir görüş kazandıran etkili analitik bir araçtır. Bu çalışmada, akış haritaları tanıtılmış ve bu haritalar yoluyla biyoloji öğretmenliği öğrencilerinin ekolojik döngülerden ‘karbon döngüsü’ ile ilgili bilişsel yapılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin karbon döngüsü ile ilgili bilişsel yapılarındaki bilginin kapsamında, hatırlama sırasında ve birbirleriyle olan ilişkilerinde eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin hiçbirinin döngünün temel basamaklarını tam olarak yazamadıkları ve ifadelerini bir döngüden çok, doğrusal bir ilişki kuracak şekilde sıraladıkları görülmüştür. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2005, title={Akış Haritaları Yoluyla Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi: Ekolojik Döngüler}, volume={2}, number={46–55}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Meryem Selvi , Mehmet Yakışan}, year={2005} }
APA
KOPYALA
Meryem Selvi , Mehmet Yakışan. (2005). Akış Haritaları Yoluyla Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi: Ekolojik Döngüler (Vol. 2). Vol. 2. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Meryem Selvi , Mehmet Yakışan. Akış Haritaları Yoluyla Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi: Ekolojik Döngüler. no. 46–55, The Journal of Turkish Science Education, 2005.