Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi

Yazarlar: Mehmet Küçük

Cilt 2 , Sayı 1 , 2005 , Sayfalar 32-45

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Fen Eğitimi ,Fen Bilgisi Öğretmen Adayı ,Kavram Yanılgısı ,Yerçekimi

Özet: Bu çalışma, farklı öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin yerçekimi hakkında sahip oldukları kavramların farklı problem durumları tarafından nasıl etkilendiğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Örneklem, üç farklı öğrenim seviyesinden – ilköğretim, lise ve üniversite - oluşmaktadır. Veriler, açık uçlu sorulardan oluşan bir kavram testi yardımıyla toplanmıştır. Bu testte verilen örnek durumlarla ilgili olarak öğrencilerin “yerçekimi bunlardan biri üzerine etki eder mi?” ve sonra “bu maddelerden hangisini işaretleyeceğinize nasıl karar verdiniz?” sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Bu çalışmada toplanan araştırma verileri iki grup altında analiz edilmiştir; ilk grup, test formundaki maddelerin tümünü işaretleyen, yani yerçekiminin bütün durumlarda etki ettiğini belirten öğrencileri; ikinci grup ise test formundaki bazı maddeleri işaretleyen öğrencileri kapsamaktadır. Bu çalışma sonucunda, özellikle ilköğretim ve üniversite seviyelerindeki öğrencilerin yerçekimi hakkında birçok yanılgıya sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin yerçekimi hakkındaki alternatif kavramlarının incelenen nesnenin konumu, hareketi ve içinde bulunduğu fiziksel ortam gibi şartlardan etkilendiği ortaya çıkmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2005, title={Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi}, volume={2}, number={32–45}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Mehmet Küçük}, year={2005} }
APA
KOPYALA
Mehmet Küçük. (2005). Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi (Vol. 2). Vol. 2. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Mehmet Küçük. Farklı Öğrenim Seviyelerindeki Öğrencilerin ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerçekimi Kuvveti Hakkında Sahip Oldukları Kavramların İncelenmesi. no. 32–45, The Journal of Turkish Science Education, 2005.