Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvel Öğretiminin Etkililiği

Yazarlar: Sevilay Karamustafaoğlu , Bayram Coştu , Ali Paşa Ayas

Cilt 2 , Sayı 1 , 2005 , Sayfalar 19-31

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Fen Öğretimi ,Basit Periyodik Cetvel ,Materyal Geliştirme

Özet: Bu çalışma, ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi öğretim programında yer alan Periyodik Cetvel ve Özellikleri konusunda basit araç-gereç kullanımına dayalı bir öğretimin gerçekleştirilmesi ve etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma yarı-deneysel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda basit araç-gereçlerle hazırlanmış periyodik cetvel kullanılarak ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak öğretim yapılırken, kontrol grubunda geleneksel yöntemle öğretim yapılmıştır. Konuya yönelik olarak geliştirilmiş çoktan seçmeli ve yazılı cevap gerektiren sorulardan oluşan iki test, veri toplama aracı olarak öğretim öncesi ve sonrası uygulanmıştır. Gruplar arasında SPSS/PC paket programı yardımıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme ortamındaki davranışları gözlemlenerek, uygulamalara ilişkin öğrenci düşünceleri informal mülakatlar yardımıyla elde edilmiştir. Çalışma süresince elde edilen verilere dayanarak, deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında deney grubu lehine istatistiki olarak p<0,5 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deney grubu öğrencilerinin yapılan etkinlikleri çok zevkli ve faydalı buldukları belirlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2005, title={Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvel Öğretiminin Etkililiği}, volume={2}, number={19–31}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Sevilay Karamustafaoğlu , Bayram Coştu , Ali Paşa Ayas}, year={2005} }
APA
KOPYALA
Sevilay Karamustafaoğlu , Bayram Coştu , Ali Paşa Ayas. (2005). Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvel Öğretiminin Etkililiği (Vol. 2). Vol. 2. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Sevilay Karamustafaoğlu , Bayram Coştu , Ali Paşa Ayas. Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvel Öğretiminin Etkililiği. no. 19–31, The Journal of Turkish Science Education, 2005.