Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması*

Yazarlar: Ertuğ EVREKLİ , Didem İNEL , Ali Günay BALIM , Teoman KESERCİOĞLU

Cilt 6 , Sayı 2 , 2009 , Sayfalar 134-148

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Fen Öğretmen Adayları ,Yapılandırmacı Yaklaşım ,Tutum

Özet: Araştırmada Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirme çalışmasına yer verilmiştir. Ölçeğin ön uygulama formuna ilişkin çalışmalar, farklı bölgelerde yer alan ve rasgele belirlenen sekiz üniversitenin eğitim fakültelerinde üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 550 Fen ve Teknoloji öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. 68 öğretmen adayının gerek bazı maddeleri boş bırakması gerekse de kontrol maddelerindeki cevap tutarlılığının düşük olması nedeniyle analizler 482 öğretmen adayı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ölçek olumlu ve olumsuz tutum olmak üzere iki faktörden meydana gelmiştir. Faktörlerin güvenirlikleri sırasıyla .90 ve .87; açıkladığı varyanslar ise % 28.39 ve % 23.88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans % 52.27; ölçeğin tamamına ilişkin cronbach alpha güvenirliği .93 ve testi yarılama güvenirliği ise .83 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler göz önüne alındığında ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu ve yapılacak olan araştırmalarda kullanılabileceği belirlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2009, title={Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması*}, volume={6}, number={134–148}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Ertuğ EVREKLİ , Didem İNEL , Ali Günay BALIM , Teoman KESERCİOĞLU}, year={2009} }
APA
KOPYALA
Ertuğ EVREKLİ , Didem İNEL , Ali Günay BALIM , Teoman KESERCİOĞLU. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması* (Vol. 6). Vol. 6. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Ertuğ EVREKLİ , Didem İNEL , Ali Günay BALIM , Teoman KESERCİOĞLU. Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması*. no. 134–148, The Journal of Turkish Science Education, 2009.